skip to Main Content

Hoofd boven het maaiveld houden: Gezichtspunten van een boer in beeld

Deze foto’s (totaal een serie van elf foto’s) komen voort uit een fotografieproject, dat in de september 2018 is gestart en in april 2019 is beëindigd. Het doel en tevens de uitdaging van dit project is om in beeld te brengen wat niet rechtstreeks te fotograferen valt, zoals verschillende gezichtspunten van of spanningen tussen twee partijen. Het is dan de vraag hoe je onderhuidse gevoelens zichtbaar kunt maken. De familie Voskuilen, de laatste boerenfamilie op het landgoed Coelhorst met een melkveeboerderij en pachter bij Natuurmonumenten, is bereid gevonden  aan het project mee te werken.
In de afgelopen jaren ben ik steeds bezig geweest met projecten die gingen over veerkracht en doorzettingsvermogen van mensen en het onderwerp van dit project bleek hier ook weer helemaal bij aan te sluiten.

Top
Back To Top